Kátov - evanjelická zvonica

Evanjelici aj katolíci v Kátove do roku 1910 používali spoločný obecný zvon na kostole. Po sporoch s katolíckou majoritou sa rozhodli postaviť si vlastnú zvonicu. Po dohode dostali od obce 640 korún ako náhradu ich podielu. V roku 1910 si postavili zvonicu, do ktorej si zaopatrili jeden zvon. Celkové náklady na zvonicu a zvon vo výške 2878 korún pokryli zo spomenutého odstupného, zo zbierky a rozhodujúcu časť (1633 korún) si požičali z vlastnej školskej fundácie. Zvonicu so zvonom posvätil senior Pavel Sekerka 20. novembra 1910.
Zvon neskôr pukol. V roku 1933 ho dali preliať u zvonolejárskej firmy bratov Fischerovcov v Trnave. Zvon po preliatí vážil 53 kg a bol opatrený nápisom „Dnes, uslyšíte-li hlas Jeho, nezatvrzujte srdcí svých“ Žid. 4, v. 7. - ev. a. v. dcérocirkev Kátovská z dobrovolných obetí zbudovala r. P. 1910, obnovila 1933 – preliali br. Fischer Trnava. K nemu si dali u Fischerovcov zhotoviť aj ďalší 107 kg vážiaci zvon s nápisom „Spravedlivý z víry své živ bude“ Abakuk 2, v. 4. Liali bratia Fischer v Trnave 1933. Odliatie zvonov stálo 2134 korún. Ostatné náklady pri ich inštalácii a slávnostnom posvätení stáli asi 1100 korún. Zvony posvätil 8. decembra 1933 brezovský farár Ján Lichner a pri slávnostnej bohoslužbe kázal skalický farár Ján Ďurovič.
Spočiatku existencie zvonice sa na nej zvonievalo každý deň na poludnie a večer a v nedele aj sviatky pred bohoslužbami. V neskoršom období sa zvonilo už len pri pohreboch. V roku 1989 bola zvonica elektrifikovaná.

 

Pavel Proksa: Stánok boží s ľuďmi, Holíč 1995, str. 83, 84

Kátov - lurdská jaskyňa
Kátov - kaplnka so sochou sv. Vendelína
Kátov - kríž (1921) za obcou
Kátov - kríž (1992) na cintoríne
Kátov - kríž (1946) pred kostolom

Kamerové systémy