Hlboké - zaniknutá zvonica

Na cintoríne v Hlbokom stávala starobylá zvonica v priestore dnešnej monumentálnej Hurbanovej mohyly. Jej popis od hlbockého farára Ondreja Rybára zo 40. rokov 20. storočia ju zachytáva, keď už bola prebudovaná na márnicu. Bola štvorcového pôdorysu, v rohoch bola postavená z kameňa, steny boli z tehly, ale dá sa predpokladať, že najpôvodnejšie steny zvonice boli drevené.
Zvon zo zvonice bol počas vpádu Turkov v roku 1663 schovaný v studni. Keď bol v obci v roku 1787 postavený kostol, zvon premiestnili do kostolnej veže. Niekedy po tomto období mohlo prísť k definitívnej zmene funkcie stavby zo zvonice na márnicu. Najneskôr to bolo ale asi v roku 1845, keď bola drevo zo zvonice rozobraté. Možno vtedy stavbu obmurovali tehlou a prišla aj o svoje zvonište.
V roku 1948 sa na cintoríne chystalo miesto pre nový Hurbanov hrob. Vojaci, ktorí tam boli na výpomocných prácach, márnicu prebudovanú zo zvonice zbúrali.

Pavel Šulla: Kronika Hlbokého, časť III., str. 17

Kamerové systémy