Zvonicu v Doľanoch postavili na moste cez potok na začiatku 17. storočia. Jej hlavným účelom bolo slúžiť ako mestská strážna veža. Veža mala zvon a hodiny, oboje zhabali Tökölyho vojaci v roku 1686, ale obyvatelia obce si zrejme do veže čoskoro zaobstarali nový zvon aj hodiny. V čase Fándlyho (Historická rozprava o Doľanoch, 1810) už boli jej inventárom. Začiatkom 20. storočia k veži pristavali malú predajňu. V roku 1976 bola veža opravená, prístavba sa zbúrala, vežu opatrili novými dverami s historizujúcim kovaním a novými hodinami.
V posledných rokoch sa pripravil projekt obnovy veže, zatiaľ sa nerealizoval. Predpokladá sa v ňom čiastočne odkryť pod zvonicou potok, ktorý je dnes kanalizovaný.

Anton Adamkovič: Doľany pri Častej, 2001, str. 91, 128, 129;
Plány by boli, peniaze (zatiaľ) nie, in: Doľanské noviny 1/2011, str. 10

Kamerové systémy