Doľany - mestská veža

Zvonicu v Doľanoch postavili na moste cez potok na začiatku 17. storočia. Jej hlavným účelom bolo slúžiť ako mestská strážna veža. Veža mala zvon a hodiny, oboje zhabali Tökölyho vojaci v roku 1686, ale obyvatelia obce si zrejme do veže čoskoro zaobstarali nový zvon aj hodiny. V čase Fándlyho (Historická rozprava o Doľanoch, 1810) už boli jej inventárom. Začiatkom 20. storočia k veži pristavali malú predajňu. V roku 1976 bola veža opravená, prístavba sa zbúrala, vežu opatrili novými dverami s historizujúcim kovaním a novými hodinami.
V posledných rokoch sa pripravil projekt obnovy veže, zatiaľ sa nerealizoval. Predpokladá sa v ňom čiastočne odkryť pod zvonicou potok, ktorý je dnes kanalizovaný.

Anton Adamkovič: Doľany pri Častej, 2001, str. 91, 128, 129;
Plány by boli, peniaze (zatiaľ) nie, in: Doľanské noviny 1/2011, str. 10

Doľany - kríž Dušana Slávika
Doľany - kaplnka sv. Anny
Doľany - Kalvária a Krížová cesta
Doľany - kaplnka so sochou sv. Urbana
Doľany - Obrázok Pri dube
Doľany - lurdská jaskyňa
Doľany - Srnov krížik
Doľany - Didiho krížik
Doľany - sv. Urban pred vinárstvom
Doľany - sv. Urban (2013)
Doľany - sv. Ján Nepomucký (1899)
Doľany - Obrázok Svätej rodiny
Doľany - kríž na Sklenej Huti
Doľany - Obrázok sv. Jozefa
Doľany - kríž vo vinohradoch
Doľany - Obrázok Panny Márie
Doľany - kríž (1930) v obci
Doľany - kríž (1899) nad Sklenou Hutou
Doľany - kríž (1889) pod Starými horami
Doľany - kríž (1886) na cintoríne
Doľany - kríž (1876) v obci
Doľany - kríž (1832) za obcou
Doľany - kríž (1804) na kraji obce
Doľany - kríž (1758) na cintoríne
Doľany - kríž (1779) na Zabitom

Kamerové systémy