Zvonica v Záhorskej Vsi

Na cintoríne v Záhorskej Vsi stojí 7 m vysoká zvonička jednoduchej železobetónovej konštrukcie. Predseda rybárskeho spolku Miroslava Klímu, dal pre pre ňu zhotoviť zvon. Zvon vážiaci 65 kg nesie meno Peter, pretože apoštol Peter bol patrónom rybárov a rybári na rieke Morave sa považujú za zakladateľov obce. Zvonička bola postavená zo zbierky občanov a firiem z obce, ktorú organizoval rybársky spolok Morava a kultúrny spolok Uhranská perla. Názvy spolkov sú na zvone zaznamenané spolu s dátumom jeho odliatia (23. júl 2008) u Letície Vránovej Dytrychovej v Brodku u Přerova. Počas obecnej slávnosti dňa 20. septembra 2009 zvoničku posvätil jakubovský farár Štefan Knatek.

 

Oto Šimkovič: K stavbe zvonice na našom cintoríne, in: www.zahorskaves.sk