Zvonica v Skalici

Evanjelický kostol v Skalici bol postavený v tolerančnom období, takže nesmel mať vežu. Skalickí evanjelici sa pomerne často zaoberali prístavbou kostolnej veže. Už v roku 1932 vypracoval jej projekt architekt Dušan Jurkovič. Vypísanú súťaž na jej stavbu vtedy vyhrala firma Skorkovský z Bratislavy, k realizácii stavebných prác však neprišlo. Po novom impulze, ktorý prišiel po stavbe evanjelickej veže vo Vrádišti, bola v roku 1938 vypísaná nová súťaž, ktorú vyhrala firma Doležala zo Skalice a vežu podľa opraveného Jurkovičovho projektu v tom roku postavila. Práce začali v marci, základný kameň posvätili 8. mája a vežu aj so zvonmi posvätil biskup S. Š. Osuský 2. októbra. Celá stavba vrátane zvonov stála vyše 280 tisíc korún.

Tri zvony pre vežu si objednali u firmy bratov Fischerovcov v Trnave za 59 tisíc korún. Na železničnú stanicu v Skalici dorazili 16. septembra. O dva dni ich previezli so slávnostným sprievodom pod vežu. Váha zvonov je 1063, 762 a 461 kg. Bol pre ne vypracovaný poriadok vyzváňania.

Veža je spojovacou chodbou prepojená s chrámom, na jej prvom poschodí bol umiestnený Lichardov archív. Projektovaná socha Licharda pod vežou sa realizovala až v neskoršom období. Na konci roka 1951 bola vyriešená elektrifikácia zvonenia na veži, v roku 1972 bolo zvonenie zautomatizované. V roku 1981 vežu opravili.

 

Ján Ďurovič: Pamätnica stavby veže v cirkvi evanj. a. v. v Skalici R. P. 1938, Skalica 1938

Vladimír Petrovič: Stavba veže v Skalici, in: Z dejín evanjelickej cirkvi a. v. v Skalici, Skalica 1997, str. 51-58