Zvonica v Podbranči - Podzámku

Stará drevená zvonica na kamenných základoch na Podzámku bola postavená v 17. storočí, ale v roku 1663 vyhorela. Novú postavili na jej mieste niekedy v 2. polovici 19. storočia a začiatkom minulého storočia ju obnovili. Jej pôvodný zvon bol zrekvirovaný počas 1. svetovej vojny v roku 1915. Evanjelická fília Sobotišťa Podbranč si do zvonice v Podzámku zaobstarala v roku 1920 nový zvon (65 kg) od firmy z Broumova. Zvon sa zakúpil zo zbierky rodákov z Ameriky, so sprievodnými nákladmi stál 8300 korún. Posvätili ho 30. augusta 1920. Zvonilo sa na ňom vyše 60 rokov, potom praskol. Zvon potom roztavili a materiál z neho sa použil na výrobu nového (95 kg), ktorý posvätil na Podzámku senior Juraj Ševčík 21. decembra 2008.

Ján Mlynarčík: Sobotište, in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1944, Liptovský Mikuláš, str. 48;
Peter Brezina: Pamiatky, pamätné miesta, in: Podbranč (zost. M. Minďáš), Podbranč 2011, str. 92

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy