Naháč - zvonica

Zvon na železnej zvoničke v Naháči bol vyrobený u zvonolejára Viliama Fischera v Trnave v roku 1870. Pôvodnejšia zvonička uzatvorenej drevenej konštrukcie stávala pred susedným domom. Neskôr ju nahradili novou z otvorenej železnej konštrukcie, ktorú osadili ďalej od cesty bližšie k domovej zástavbe.

História, in: nahac.fara.sk

Kamerové systémy