Židovský cintorín, Vysoká pri Morave

Vo Vysokej pri Morave žilo v roku 1938 deväť židov. Svoj cintorín mali zriadený na malom piesčitom pahorku za dedinou pri ceste do Stupavy. Pozemok cintorína zostal do dnešných čias v majetku Zväzu slovenských ŽNO. Je ale čoraz neprístupnejší, pretože okolité pozemky už podľahli rozširujúcej sa zástavbe. Na cintoríne boli dva rady hrobov s ležiacimi náhrobníkmi, hroby mužov a žien sa neoddeľovali. Náhrobné kamene sa ale všetky roztratili už v dobe socializmu. Boli tu  pochovaní Abrahám Kón a jeho manželka Sally rod. Frischová. Ich mená sa stali známe potom, keď v roku 2016 navštívil cintorín ich pravnuk Jan Schober zo Švédska.

 

Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 84;

Anna Tomečková: Cintorín na konci obce, in: Vysočan 3/2016, str. 4