Židovský cintorín, Studienka

V roku 1927 žilo v Studienke ešte 18 židov a preto je prekvapivé, že podľa súpisu z roku 1942 už žiaden. Židovský cintorín sa nachádzal za východným okrajom obce. Aj z aktuálnych fotografií Erika Martinca je vidno, že jeho zvyšky sú v zúboženom stave. Zatiaľ sa ale dá nájsť na mieste zopár náhrobných kameňov.