Židovský cintorín (starší), Skalica

V Skalici sú dva židovské cintoríny. Starší pod rotundou sv. Juraja za hradbami bol založený v polovici 18. storočia, keď v Skalici vznikla ŽNO. Židia v meste však žili aj predtým. Cintorín pod rotundou dnes jestvuje len asi na dvojtretinovej časti pôvodného rozsahu, na severovýchodnom svahu rotundového návršia. Pôvodne bol ohradený kamenným múrom. Vchádzalo sa doň zo strany dnešnej cesty úzkou márnicou, situovanou na úpätí svahu návršia a cintorín sa rozprestieral aj na polovici terajšieho parkoviska. Zaplnil sa koncom 19. storočia, takže sa začalo pochovávať aj na inom mieste, ale na staršom cintoríne ešte dobiehalo pochovávanie rodinných príslušníkov asi až do obdobia 1. svetovej vojny.
K cintorínu sa vzťahuje zaujímavý príbeh pieskovcového náhrobníka rabína Zachariáša z roku 1388. Židia ho objavili asi začiatkom 19. storočia na dvore kresťanského domu, kde sa mal podľa jeho majiteľa nachádzať starodávny židovský cintorín. Náhrobník sa im podarilo získať a niekedy po roku 1814 ho potom preniesli na cintorín pod rotundou. Tam bol uložený priamo za márnicou. Podľa dochovaných fotografií to bolo len torzo náhrobku. V roku 1964 na tom mieste ešte preukázateľne bol. Stopa po ňom sa stratila pri asanovaní zvyškov múra a polozborenej márnice koncom 60-tych rokov minulého storočia.

Viera Drahošová: Z osudov jedného náhrobníka, in: Záhorie 5/2003, str. 21-27