Židovský cintorín (starší), Skalica

V Skalici sú dva židovské cintoríny. Starší pod rotundou sv. Juraja za hradbami bol založený v polovici 18. storočia, keď v Skalici vznikla ŽNO. Židia v meste však žili aj predtým. Cintorín pod rotundou dnes jestvuje len asi na dvojtretinovej časti pôvodného rozsahu, na severovýchodnom svahu rotundového návršia. Pôvodne bol ohradený kamenným múrom. Vchádzalo sa doň zo strany dnešnej cesty úzkou márnicou, situovanou na úpätí svahu návršia a cintorín sa rozprestieral aj na polovici terajšieho parkoviska. Zaplnil sa koncom 19. storočia, takže sa začalo pochovávať aj na inom mieste, ale na staršom cintoríne ešte dobiehalo pochovávanie rodinných príslušníkov asi až do obdobia 1. svetovej vojny.
K cintorínu sa vzťahuje zaujímavý príbeh pieskovcového náhrobníka rabína Zachariáša z roku 1388. Židia ho objavili asi začiatkom 19. storočia na dvore kresťanského domu, kde sa mal podľa jeho majiteľa nachádzať starodávny židovský cintorín. Náhrobník sa im podarilo získať a niekedy po roku 1814 ho potom preniesli na cintorín pod rotundou. Tam bol uložený priamo za márnicou. Podľa dochovaných fotografií to bolo len torzo náhrobku. V roku 1964 na tom mieste ešte preukázateľne bol. Stopa po ňom sa stratila pri asanovaní zvyškov múra a polozborenej márnice koncom 60-tych rokov minulého storočia.

Viera Drahošová: Z osudov jedného náhrobníka, in: Záhorie 5/2003, str. 21-27

 

ČIASTOČNÁ MAPA CINTORÍNA

A Sektor malých vztýčených a naklonených pomníkov. Na konci radu podstavcové súčasti pomníkov z iných miest cintorína.

A 01 Ležiaca časť pomníka s nápisom
A 02 Stojaci pomník s nápisom
A 03 Stojaci pomník s nápisom
A 04 Stojaci pomník s nápisom
A 05 Stojaci pomník s nápisom
A 06 Stojaci pomník s nápisom
A 07 Ležiaci pomník na hrane čiastočne v zemi, džbán s nápisom
A 08 Stojaci pomník s nápisom
A 09 Stojaci pomník s nápisom
A 10 Ležiaci pomník s nápisom
A 11 Stojaci pomník s nápisom
A 12 Naklonený stojaci pomník s nápisom
A 13 Časť pomníka bez nápisu
A 14 Franziska Natzler, rod. Weil 15. 5. 1855 v Ronsbergu na Šumave, zomrela 18. 3. 1916 v Olomouci
A 15 Leopold Natzler zomrel 62 ročný v júni 1906 v Olomouci
A 16 Podstavcová časť s nápisom Ruhe sanft
A 17 Podstavcová časť
A 18 Podstavcová časť s kamenárskou signatúrou Sommer & Weniger Wien.
A 19 podstavcová časť s nápisom F. I. A.

B Sektor je asi pozostatkom dvoch nerovnobežných radov hrobov.

B 01 Stojaci pomník s nápisom
B 02 Kamenný zvyšok hrobu
B 03 Ležiaca časť pomníka s nápisom
B 04 Ležiaci pomník
B 05 Stojaci pomník, nápis zanikol
B 06 Ležiaci pomník, korunka s nápisom
B 07 Skorodovaná ležiaca časť pomníka
B 08 Ležiaci pomník zachovalý, s prístupnou časťou bez nápisu
B 09 Stojaci pomník, nápis zanikol
B 10 Stojaca časť pomníka s nápisom
B 11 Ležiaci pomník, s prístupnou časťou bez nápisu
B 12 Stojaci pomník bez nápisu, čelom otočený na západ, s vyhĺbenou plochou pre tabuľku
B 13 Asi základová súčasť pomníka B 14
B 14 Ležiaci skorodovaný pomník, s vyhĺbenou plochou pre tabuľku
B 15 Podstavcová časť

C

C 01 Stojaci pomník s nápisom
C 02 Stojaci pomník s nápisom
C 03 Zlomok stojaceho pomníka s nápisom
C 04 Ležiaci úlomok pomníka s nápisom
C 05 Stojaci pomník so zvyškom mramorovej tabule
C 06 Stojaci pomník, nápis zanikol
C 07 Stojaci pomník, nápis zanikol
C 08 Základový kameň
C 09 Zlomok stojaceho pomníka bez nápisu
C 10 Stojaci pomník so schátraným nápisom a výzdobou (džbán)
C 11 Stojaci pomník so schátraným nápisom a výzdobou (korunka)
C 12 Zlomok stojaceho pomníka s nápisom
C 13 Stojaci pomník zlomený na dve časti s nápismi
C 14 Stojaci pomník, nápis zanikol
C 15 Kameň
C 16 Stojaci pomník, nápis zanikol, čelom otočený na západ
C 17 Ležiaci pomník Regina Lederer
C 18 Kameň
C 19 Ležiaci pomník bez nápisu
C 20 Zlomok stojaceho pomníka s nápisom a jeho odlomená vrchná časť
C 21 Stojaci pomník so schátraným nápisom
C 23 Ležiaci pomník bez nápisu
C 24 Rozbitý zvyšok spodnej časti pomníka
C 26 Stojaci pomník so schátraným nápisom
C 27 Stojaci pomník so schátraným nápisom
C 28 Podstavcová časť pomníka, Sophie Timfold zomrela 21. 11. 1888 vo veku 23 rokov.
C 29-31 Podstavcové súčasti bez nápisov z iných miest cintorína

D

D 01 Stojaci pomník, nápis zanikol, čelom otočený na západ
D 02 Zlomok stojaceho pomníka, otočený na západ
D 03 Stojaci pomník s nápisom, čelom otočený na západ
D 04 Zlomok stojaceho pomníka
D 05 Stojaci pomník, nápis zanikol
D 06 Stojaci pomník s nápisom
D 07 Stojaci pomník s nápisom
D 08 Stojaci pomník s nápisom
D 09 Poškodený stojaci pomník, džbán s nápisom
D 10 Ležiaci schátraný pomník
D 11 Stojaci pomník s nápisom a výzdobou
D 12 Zlomok stojaceho pomníka
D 13 Ležiaci pomník bez nápisu
D 14 Stojaci pomník, nápis zanikol
D 15 Stojaci pomník s nápisom
D 16 Zlomok pomníka
D 17-18 Ležiace zlomky pomníkov
D 19 Stojaci pomník so zanikajúcim nápisom
D 20 Ležiaci pomník
D 21-23 Podstavcové súčasti bez nápisov z iných miest cintorína

Kamerové systémy