Židovský cintorín, Smolinské

V roku 1927 žilo v Smolinskom 14 židov. Svoj cintorín mali za obcou pri ceste do Stráží. Dnes je to zarastené miesto na okraji poľa, na ktorom sa nedá nájsť žiadny náhrobok a ani zvyšok nejakej ohrady.