Židovský cintorín, Rybky

Za obcou pri ceste do Smrdák je maličký židovský cintorín. V dobrom stave sa na ňom zachovali tri kusy náhrobkov, donedávna čiastočne prepadnutých do pôdy. Začiatkom roka 2014 priestor cintorína upravili, náhrobníky vyzdvihli a osadili na širšie betónové podložky, ktoré zabránia ich pozvoľnému poklesu do zeme.