Židovský cintorín, Popudiny

 Väčšina židov z obcí Popudiny a Močidlany sa odsťahovala už pred pádom monarchie. Ich komunita v oboch obciach bola najpočetnejšia v polovici 19. storočia, keď dosahovala spolu asi necelé dve desiatky rodín. V Popudinách mali vybudovanú motlitebňu a aj židovský cintorín. Ten bol za obcou v priestore, ktorý dnes už zarástol náletovými drevinami. Posledným pochovaným na cintoríne mal byť v roku 1924 istý Kohn a pred 2. svetovou vojnou nežil v obciach už ani jeden žid. Cintorín chátral, v päťdesiatych rokoch 20. storočia sa uvažovalo o jeho úplnej likvidácii. Múr cintorína rozobrali v roku 1957 a použili na stavbu novej viacúčelovej budovy MNV a požiarnej zbrojnice novej zlúčenej obce (Popudinské Močidľany od roku 1957).

 

M. Hoferka, M. Sivoň: Z náboženského života obce, in: Popudinské Močidľany – Z minulosti obce, Popudinské Močidľany 2010, str. 250;

P. Brezina, V. Drahošová, M. Hoferka: Hasičský spolok, in: Popudinské Močidľany – Z minulosti obce, Popudinské Močidľany 2010, str. 402