Židovský cintorín (novší), Skalica

V Skalici sú dva židovské cintoríny. Novší cintorín sa nachádza za kresťanskými cintorínmi. Žida ho zriadili krátko pred rokom 1900, po zaplnení staršieho. Na prelome tisícročí bol tento cintorín už v dezolátnom stave. Jeho priestor býval trvale zarastený náletovými drevinami a z náhrobníkov už nestál ani jeden, len zopár ich bolo možné nájsť povalených a nezasypaných. V tejto dobe tu boli už len zvyšky pletivovej ohrady, ale pôvodná ohrada bola murovaná a na cintorín sa vstupovalo cez obradovú halu. Po hale a múre, okrem dvoch kamenných článkov v rohoch cintorína, niet dnes ani pamiatky.
V roku 2010 dal Ústredný zväz ŽNO cintorín obnoviť. Priestor bol vyčistený a vztýčených približne sedem desiatok náhrobníkov. Ich počet prekonal očakávania, aj keď je zrejmé, že pôvodný počet náhrobníkov bol väčší. Teraz sú usporiadané v siedmich radoch a zopár ich je na odľahlom mieste vzadu pri plote. Tie sú asi najstaršie (1895, 1897). Časom veľa náhrobníky popadalo, hlavne v roku 2016, ale bol to skôr dôsledok sadania pôdy, než vandalizmu.

Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 108