Židovský cintorín, Kuchyňa

Židovský cintorín v Kuchyni je v malom hájiku v blízkosti cholerového cintorína z roku 1831. Na židovskom cintoríne je množstvo zničených pomníkov. Vztýčený v zachovalom stave je sotva jeden, ak pominieme malý asi detský dvojnáhrobok, ktorý pred zničením chráni obrastajúci strom. Cintorín bol niekedy chránený kamenným múrom, v jeho juhozápadnom rohu sú zvyšky po malej miestnosti.

Kamerové systémy