Židovský cintorín, Kuchyňa

Židovský cintorín v Kuchyni je v malom hájiku v blízkosti kamenného kríža, ktorý označuje miesto cholerového cintorína z roku 1831. Na židovskom cintoríne je množstvo zničených pomníkov. Vztýčený v zachovalom stave sotva jeden, ak pominieme malý, asi detský, dvojnáhrobok, ktorý pred zničením chráni obrastajúci strom. Cintorín bol niekedy chránený kamenným múrom, v jeho juhozápadnom rohu sú zvyšky po malej miestnosti.