Židovský cintorín, Chropov

V roku 1927 žili v Chropove 4 židia. Svoj cintorín mali na pravom brehu Chropovského potoka, asi štyristo metrov pred jeho prítokom do obce. Na cintoríne sa pochovávalo v dvoch radoch hrobov. Náhrobníky sú  dnes z väčšej sčasti poničené, dá sa odhadnúť, že počet hrobov na cintoríne nepresiahol tridsať. Posledný pohreb mohol byť v roku 1932. Cintorín (10 x 25 m) bol ohraničený z troch strán kamenným múrom, zo strany od potoka ho chránil strmý svah. Dnes sú zvyšky múrov po obvode identifikovateľné už len ako terénne vlny z kamenia.