Židovský cintorín, Záhorská Ves

Židovská komunita v obci bývala permanentne početná počas dlhého obdobia. V 1. polovici 19. storočia ich v obci žilo vyše osemdesiat a v roku 1942 pred deportáciami ich bolo 69. Podľa oznámenia Okresného súdu v Malackách z 30. júna 1948 v koncentračných táboroch zahynuli 37 (miestom smrti bol takmer výhradne Osvienčim). Skutočný počet mŕtvych bol pravdepodobne väčší, pretože sú známi len jednotlivci, ktorí obdobie vojny prežili.
Židovský cintorín v obci dnes neexistuje. Pochovaní na ňom boli aj židia z rakúskych obcí. V období 2. svetovej vojny sa jeho priestor stal cvičiskom pre nemeckých vojakov. Opustený cintorín bol po vojne devastovaný. Definitívne zanikol pri rozširovaní areálu poľnohospodárskeho družstva začiatkom 60-tych rokov minulého storočia. Náhrobníky sa nezachovali. Miestne múzeum má len kus náhrobného kameňa, ktorý v riečisku Moravy našla pani Štefánia Foltýnová.

Oto Šimkovič: V objatí rieky Moravy, 2012, str. 69-75

Záhorská Ves - dvojkríž
Záhorská Ves - kríž (1924) na kraji obce
Záhorská Ves - zvonica na cintoríne
Záhorská Ves - Božia muka v obci
Záhorská Ves - sv. Vendelín (1822)
Záhorská Ves - sv. Michal Archanjel (1872)
Záhorská Ves - sv. Ján Nepomucký (1947)
Záhorská Ves - sv. Florián (1844)
Záhorská Ves - Obrázok v Obloze
Záhorská Ves - Pieta pod krížom (1904)
Záhorská Ves - kríž (1802) na cintoríne
Záhorská Ves - kríž (1815) v Zákostolí
Záhorská Ves - kríž (1889) na cintoríne
Záhorská Ves - misijný kríž
Kamerové systémy