Židovská komunita v obci bývala permanentne početná počas dlhého obdobia. V 1. polovici 19. storočia ich v obci žilo vyše osemdesiat a v roku 1942 pred deportáciami ich bolo 69. Podľa oznámenia Okresného súdu v Malackách z 30. júna 1948 v koncentračných táboroch zahynuli 37 (miestom smrti bol takmer výhradne Osvienčim). Skutočný počet mŕtvych bol pravdepodobne väčší, pretože sú známi len jednotlivci, ktorí obdobie vojny prežili.
Židovský cintorín v obci dnes neexistuje. Pochovaní na ňom boli aj židia z rakúskych obcí. V období 2. svetovej vojny sa jeho priestor stal cvičiskom pre nemeckých vojakov. Opustený cintorín bol po vojne devastovaný. Definitívne zanikol pri rozširovaní areálu poľnohospodárskeho družstva začiatkom 60-tych rokov minulého storočia. Náhrobníky sa nezachovali. Miestne múzeum má len kus náhrobného kameňa, ktorý v riečisku Moravy našla pani Štefánia Foltýnová.

Oto Šimkovič: V objatí rieky Moravy, 2012, str. 69-75

Kamerové systémy