Židovský cintorín, Vysoká pri Morave

Vo Vysokej pri Morave žilo 33 židov v roku 1927. Svoj cintorín mali zriadený na malom piesčitom pahorku za dedinou pri ceste do Stupavy. Pozemok cintorína je ale čoraz neprístupnejší, pretože okolité pozemky už podľahli rozširujúcej sa domovej zástavbe. Na cintoríne boli dva rady hrobov s ležiacimi náhrobníkmi, hroby mužov a žien sa neoddeľovali. Všetky náhrobné kamene sa roztratili už v dobe socializmu. Na cintoríne boli pochovaní Abrahám Kón a jeho manželka Sally, rod. Frischová. Ich mená sa stali známe, keď v roku 2016 navštívil cintorín ich pravnuk Jan Schober zo Švédska.

Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 84;
Anna Tomečková: Cintorín na konci obce, in: Vysočan 3/2016, str. 4

Vysoká pri Morave - sv. Florián (1826)
Vysoká pri Morave - Panna Mária (1758)
Vysoká pri Morave - Pieta pod krížom (1832)
Vysoká pri Morave - kríž (1833) na cintoríne
Vysoká pri Morave - kríž (1834) v chotári
Vysoká pri Morave - kríž (1884) pri kostole
Vysoká pri Morave - kríž (1914) pri kostole
Vysoká pri Morave - misijný kríž (1932)
Vysoká pri Morave - kríž na ceste do Zohora
Kamerové systémy