Židovský cintorín, Vrbovce

Židia vo Vrbovciach si založili modlitebňu v roku 1830 a v spomenutom roku asi aj cintorín, keďže najstaršie náhrobky na ňom sú z roku 1837. Plocha cintorína (približne 50 x 35 m) je takmer úplne zaplnená náhrobníkmi, odhadom ich je vyše dvoch stoviek. Sú dokladom početného židovského osídlenia. Koncom 19. storočia v obci žilo vyše dvesto židov, v roku 1927 ich bolo 77, pred deportáciami v roku 1942 už len 46. Cintorín je dnes spustnutý a neudržiavaný, po obvode bol chránený ohradou z nasucho kladených štiepaných skál pieskovca. Ohrada je už polorozpadnutá, ale  zjavná po celom jeho obvode. Jediný vchod bol zo strany od Vrboviec, vchádzalo sa zrejme cez malú obradovú halu.

Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 112-113

Kamerové systémy