Židovský cintorín, Veľké Leváre

Židovský cintorín vo Veľkých Levároch sa nachádzal na Šibeničnom vŕšku. Bol založený asi v 2. polovici 19. storočia. Pochovávali na ňom židov z Veľkých a Malých Levár. Chránil ho tehlový múr s betónovou strieškou, múr spevňovali piliere. Cintorín bol naposledy vynovený v roku 1956, ale v roku 1978 bol asanovaný, ohradu zbúrali možno už v 60-tych rokoch. V závere svojej existencie bolo na cintoríne deväť desiatok náhrobných kameňov, ale len päť z nich sa dalo považovať za zachovalých.
Niekoľko kusov náhrobných kameňov zo zrušeného židovského cintorína sa nachádzalo v októbri 1997 na dvore obecného úradu. Preniesli ich tam po zmene režimu z pôvodného priestoru cintorína.

Milan Hromník: Veľké Leváre, 1997, str. 52;
Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 96

Veľké Leváre - kaplnka na cintoríne
Veľké Leváre - Korunovanie Panny Márie
Veľké Leváre - Božia muka za obcou
Veľké Leváre - kríž (2012) v chotári
Veľké Leváre - Najsvätejšia Trojica (1911)
Veľké Leváre - sv. Florián (1895)
Veľké Leváre - sv. Ján Nepomucký
Veľké Leváre - sv. Vendelín (1778)
Veľké Leváre - Božské srdce
Veľké Leváre - Panna Mária
Veľké Leváre - kríž za kostolom
Veľké Leváre - kríž (1949, 2011) v chotári
Veľké Leváre - misijný kríž
Veľké Leváre - kríž (1945) za obcou
Veľké Leváre - kríž (1876) pri kostole
Veľké Leváre - kríž (1832) v obci
Veľké Leváre - kríž (1798) na cintoríne
Veľké Leváre - kríž na novom cintoríne

Kamerové systémy