Židovský cintorín, Veľké Leváre

Židovský cintorín vo Veľkých Levároch sa nachádzal na Šibeničnom vŕšku. Bol založený asi v 2. polovici 19. storočia. Pochovávali na ňom židov z Veľkých a Malých Levár. Chránil ho tehlový múr s betónovou strieškou, múr spevňovali piliere. Cintorín bol naposledy vynovený v roku 1956, ale v roku 1978 bol asanovaný, ohradu zbúrali možno už v 60-tych rokoch. V závere svojej existencie bolo na cintoríne deväť desiatok náhrobných kameňov, ale len päť z nich sa dalo považovať za zachovalých.
Niekoľko kusov náhrobných kameňov zo zrušeného židovského cintorína sa nachádzalo v októbri 1997 na dvore obecného úradu. Preniesli ich tam po zmene režimu z pôvodného priestoru cintorína.

Milan Hromník: Veľké Leváre, 1997, str. 52;
Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 96

Kamerové systémy