Židovský cintorín, Láb

Židovský cintorín v Lábe na samom okraji obecného chotára si zriadili židovskí obyvatelia Lábu a Plaveckého Štvrtka so zámerom, aby bol pre obe komunity v dostupnej vzdialenosti. V roku 1927 žilo v Lábe 7 a v Plaveckom Štvrtku 20 židov. Pred zánikom cintorína boli na ňom tri rady hrobov. Posledný pohreb sa vykonal v roku 1938. Ich cintorín bol v dobe Slovenského štátu ničený asi aj zámerne, neskôr vandalsky. Posledné zvyšky náhrobných kameňov sa stratili v 80-tych rokoch minulého storočia pri výstavbe chatovej osady. Dnes cintorín nič nepripomína, časť jeho plochy zaberá rekreačná chata a jej zázemie, na zvyšku rastú agáty.

Vojtech Zajíček: Z našej kroniky - cintoríny, str. 6, in: Štvrtčan, 2/2009

Láb - kaplnka sv. Vendelína (1755)
Láb - lurdská jaskyňa
Láb - Božia muka za obcou
Láb - misijný kríž
Láb - kríž (1884) v obci
Láb - sv. Ján Nepomucký (1732)
Láb - kríž (1853) v chotári
Láb - sv. Florián (1743)
Láb - kríž (1833) v chotári
Láb - Najsvätejšia Trojica (1905)
Láb - kríž (1832) na cintoríne
Láb - kríž (1822) v chotári
Láb - kríž (1810) v obci
Láb - kríž (1743) pri kostole
Kamerové systémy