Židovský cintorín, Gajary

Prví židia v obci sa objavili asi v 2. polovici 17. storočia. Židovská komunita v Gajaroch bola najpočetnejšia v polovici 19. storočia, keď tu žilo dvesto ich príslušníkov. V roku 1927 ich bolo 65. Po deportáciách do koncentračných táboroch zanikla komunita úplne a po vojne sa nevrátil už nik. Židovský cintorín za obcou po vojne chátral rýchlo, zanikla murovaná ohrada aj pohrebná miestnosť, už niekoľko desaťročí niet po nich žiadneho náznaku. Vzácnejšie náhrobníky sa "stratili". Koncom 20. storočia sa v rozrastajúcom lese ukrývali ostatné ležiace náhrobníky pod vrstvami lístia, vztýčený nebol ani jeden. V literatúre sa ako kuriozita uvádza, že v časti cintorína bližšej k obci boli náhrobníky orientované smerom na juh, kým pravidlom býva orientácia na východ. Najstarší známy náhrobný kameň bol z roku 1777.
V roku 2013 sa rozbehol dobrovoľnícky projekt obnovy cintorína. Jeho priestor sa vyčistil od náletových agátov. Dobrovoľníci pri práci odkryli a očistili okolo osem desiatok náhrobných kameňov. Niekoľko náhrobkov bolo vztýčených. Po roku 2014 sa v obnove cintorína už asi nepokračovalo.

Dušan Šuster: Príbeh gajarského židovského cintorína, in: Gajarské noviny 3-4/2013, str. 4, 5;
Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 86, 87

Gajary - sv. Vendelín
Gajary - kaplnka Panny Márie Fatimskej (1948)
Gajary - sv. Ján Nepomucký za obcou
Gajary - sv. Ján Nepomucký (1748)
Gajary - Najsvätejšia Trojica
Gajary - sv. Florián (1743)
Gajary - Kalvária
Gajary - drevený kríž v chotári
Gajary - Božia muka na cintoríne
Gajary - kríž s Pietou
Gajary - Senkov kríž
Gajary - misijný kríž
Gajary - kríž pred kostolom
Gajary - kríž (1930) na cintoríne
Gajary - kríž (1892) v chotári
Gajary - kríž (1878) za obcou
Gajary - kríž (1846) na cintoríne
Gajary - kríž (1829) v chotári
Gajary - kríž (1892) za obcou
Kamerové systémy