Židovský cintorín, Unín

Židovská komunita sa v Uníne usadila už začiatkom 19. storočia a spočiatku svojich členov pochovávala v Holíči. Zo snahy založiť vlastný cintorín si pri Uníne odkúpila kus poľa v lokalite Brovište na konci výmoľa. Pochovali tam jedného muža a dve deti, ale tento pozemok sa ako cintorín neosvedčil. V dostupnejšej časti Chrástka si židia potom pre tento účel kúpili záhradu od Imricha Tótha v roku 1885. Na svojom cintoríne v Uníne pochovali aj židov z Petrovej Vsi, Letničia a Radimova.
V roku 1927 žilo v Uníne 26 a v blízkom Radimove 3 židia. Pred deportáciami v roku 1942 boli v Uníne evidovaní 24 židovskí obyvatelia. Nevieme do akej miery sa mohli po vojne vrátiť do svojho bydliska, ale na cintoríne je aj náhrobok z pomerne neskorého obdobia (Leo Richter - zomrel 15. marca 1955).

Martin Hoferka: Židia v Uníne I., in: Unínske noviny 1/2008, str. 7

Unín - kaplnka Panny Márie (1946)
Unín - kaplnka sv. Antona Paduánskeho (1930)
Unín - kaplnka sv. Urbana
Unín - kríž (2017) na kraji obce
Unín - železný kríž (2014) v chotári
Unín - lurdská jaskyňa
Unín - drevený kríž na kraji obce
Unín - krížik pod Zámčiskom
Unín - sv. Vendelín
Unín - sv. Ján Nepomucký za obcou
Unín - sv. Ján Nepomucký v obci
Unín - sv. Florián
Unín - Panna Mária (2007)
Unín - Panna Mária s dieťaťom
Unín - krížik na kraji hája
Unín - kríž pri kaplnke sv. Urbana
Unín - liatinový kríž v chotári
Unín - drevený kríž v chotári
Unín - kríž (po 1945) v chotári
Unín - kríž pri kostole
Unín - kríž (1993, 2015) pri horárni
Unín - kríž (1982) pri pálenici
Unín - kríž (1938) v chotári
Unín - kríž (1929) v chotári
Unín - kríž (1923) za obcou
Unín - kríž (1916, 1965) pred družstvom
Unín - kríž (1910) v chotári
Unín - kríž (1909) na kraji obce
Unín - kríž na Zámčisku
Unín - kríž (1832) na cintoríne
Unín - kríž (1970) pri Unínskych lipkách
Unín - kríž pri Radimovských lipkách
Kamerové systémy