Židovský cintorín, Trstín

V literatúre sa uviedlo, že židovský cintorín v Trstíne existoval už v roku 1695, prípadne v roku 1680. V nasledujúcej dobe by ale musel chátrať alebo aj zaniknúť, pretože v 1. polovici 18. storočia v obci nežili asi žiadni židia a cintorín nespomínajú kanonické vizitácie (1714, 1731, 1756, 1782). Od polovice 18. storočia sa počet židov v obci zvyšuje, maximum 230 dosahuje okolo roku 1830, ešte v roku 1927 ich v obci žilo 87. V roku 1782 ich počet dosiahol 102 a mali aj synagógu. Taký počet obyvateľov by si už vyžiadal vlastný cintorín, dá sa predpokladať, že ešte na konci 18. storočia bol cintorín obnovený, možno aj na pôvodnom mieste.
Rozsiahlejší cintorín (16 árov) pri ceste na Záhorie v predhorí Malých Karpát je vymedzený kamennou ohradou zachovanou na 3/4 dĺžky. Je na ňom dnes asi vyše stovka náhrobných kameňov, polovica z nich je polámaná. Náhrobníky z hodnotnejšieho kameňa chýbajú, najskôr sa asi rozobrali.

Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 132;
Encyklopédia židovských náboženských obcí - 3. zväzok, Bratislava 2012, str. 268;
Zuzana Lopatková: Kanonické vizitácie Smolenického dekanátu v 18. storočí, Trnava 2011

Trstín - kríž (1958) na okraji chotára
Trstín - zvonica v Hájičku
Trstín - Kalvária s Krížovou cestou
Trstín - Božia muka (1831) pri Hájičku
Trstín - Božia muka na bukovskej ceste
Trstín - kaplnka za Hájičkom
Trstín - misijný kríž
Trstín - lurdská jaskyňa
Trstín - kríž v obci
Trstín - kríž v Hájičku
Trstín - Obrázok Panny Márie v Klíne
Trstín - kríž na kraji obce
Trstín - kríž (1803) do Bíňoviec
Trstín - sv. Ján Nepomucký (1733) v chotári
Trstín - sv. Ján Nepomucký v obci
Trstín - sv. Vendelín
Trstín - sv. Florián
Trstín - Immaculata (1882)

Kamerové systémy