V roku 1927 žilo v Studienke ešte 18 židov, ale podľa súpisu z roku 1942 už žiaden. Židovský cintorín sa nachádzal za východným okrajom obce. Aj z aktuálnych fotografií Erika Martinca je vidno, že jeho zvyšky sú v zúboženom stave. Zatiaľ sa ale dá nájsť na mieste zopár náhrobných kameňov. Podľa K. Hrúzovej sa na cintoríne pochovávalo do roka 1934. Náhrobné kamene z hodnotnejšieho kameňa odniesli z opusteného cintorína kamenári a murovanú ohradu rozobrali obyvatelia obce pre svoju potrebu.

Katarína Hrúzová: Dejiny obce Studienka, in: mfilipek.szm.com

Kamerové systémy