Židovský cintorín, Studienka

V roku 1927 žilo v Studienke ešte 18 židov, ale podľa súpisu z roku 1942 už žiaden. Židovský cintorín sa nachádzal za východným okrajom obce. Podľa K. Hrúzovej sa na cintoríne pochovávalo do roka 1934. Náhrobníky z hodnotnejšieho kameňa odniesli z opusteného cintorína kamenári a murovanú ohradu rozobrali obyvatelia obce pre svoju potrebu. Vo vztýčenom stave nezostal žiaden náhrobok. V roku 2022 sa započalo s obnovou zdevastovaného priestoru cintorína, ktorú inicioval miestny rímsko-katolícky farár Marian Vojtko. Podnetom k tomu bol výrub lesa, chystané vyorávanie koreňov by zničilo aj posledné náhrobky. Marian Vojtko zabezpečil geodetické zameranie cintorína a koordinoval dobrovoľné brigády pri ktorých boli vyhrabané, očistené a vztýčené prvé náhrobníky.

Katarína Hrúzová: Dejiny obce Studienka, in: mfilipek.szm.com

Kamerové systémy