Židovský cintorín, Studienka

V roku 1927 žilo v Studienke ešte 18 židov, ale podľa súpisu z roku 1942 už žiaden. Židovský cintorín sa nachádzal za východným okrajom obce. Podľa K. Hrúzovej sa na cintoríne pochovávalo do roka 1934. Náhrobníky z hodnotnejšieho kameňa odniesli z opusteného cintorína kamenári a murovanú ohradu rozobrali obyvatelia obce pre svoju potrebu. Vo vztýčenom stave nezostal žiaden náhrobok.

Katarína Hrúzová: Dejiny obce Studienka, in: mfilipek.szm.com

V roku 2022 sa započalo s obnovou zdevastovaného priestoru cintorína, ktorú inicioval miestny rímsko-katolícky farár Marian Vojtko. Podnetom k tomu bol výrub lesa, chystané vyorávanie koreňov by zničilo aj posledné náhrobky. Marian Vojtko zabezpečil geodetické zameranie cintorína a koordinoval dobrovoľné brigády, pri ktorých boli vyhrabané, očistené a vztýčené prvé náhrobníky.

Studienka - Chválanská kaplnka
Studienka - kríž v Tančibokoch
Studienka - kríž v Sojákoch
Studienka - kríž v kostolnej ohrade
Studienka - drevený kríž na malackej ceste
Studienka - kríž ku Sojákom
Studienka - kríž (2003) pred kostolom
Studienka - kríž (1948) na kraji obce
Studienka - kríž (1945) na cintoríne
Studienka - misijný kríž (1930)
Studienka - kríž (1898) v obci
Studienka - kríž v Holbičkoch
Studienka - kríž (1786 ?) na kraji obce
Studienka - Kalvária (1833, 1988)
Studienka - Obrázok na ceste do Levár

Kamerové systémy