Židovská komunita v dejinách Štefanove patrila medzi málopočetné. V roku 1927 žili v obci 4 židia. O židovskom cintoríne nemáme žiadne poznatky. Existoval už koncom 19. storočia, bol zakreslený počas 3. vojenského mapovania na neveľkej ploche, dnes sú na jeho mieste na okraji obce už záhrady rodinných domov.

Kamerové systémy