Židovský cintorín, Smrdáky

V roku 1788 žila v Smrdákoch jedna židovská rodina. S rozvojom kúpeľov počet židov v 1. polovici 19. storočia vzrástol na vyše dvoch desiatok, ale v roku 1927 ich evidujeme už len troch. Svoj cintorín mali na severnom okraji obce na svahu Matuského výmoľa. Založený bol asi na pozemku Miroslava Fojtlína. Na prelome tisícročí sa tu nachádzali len dva náhrobníky s nečitateľnými nápismi, ale dnes sú asi stratené.

Tibor Ďurák: Smrdáky - Historický obraz obce, Smrdáky - Košice 2006, str. 45

Smrdáky - kríž (1899, 2009) na cintoríne
Smrdáky - kríž (1899, 1980) pred kostolom
Smrdáky - kríž (1893) v chotári
Smrdáky - kaplnka troch svätých
Smrdáky - Najsvätejšia Trojica (1927)
Smrdáky - kríž (1882, 1911) v chotári
Kamerové systémy