Dnešné Smolenice zahŕňajú aj aglomerovanú Smolenickú Novú Ves (Neštich). Židovská komunita v nich (niekoľko desiatok príslušníkov) nepatrila k tým väčším. Na rozdiel od iných sídiel si však v celom priebehu svojej existencie až do obdobia Slovenského štátu zachovávala pomerne stálu početnosť.
Židovský cintorín v Smoleniciach sa nachádza na okraji zámockého parku. Niekedy ho chránila drevená ohrada. Asi v piatich radoch bolo na ňom vyše dvoch desiatok hrobových miest. Náhrobníky na cintoríne dnes sú zväčša poškodené, v celistvom stave je ich len zopár, z toho vztýčený je len jeden. Na cintoríne pochovávali aj židov z Lošonca.

Ema Biháriová: Židia v Smoleniciach, in: Smolenice - Vlastivedná monografia obce, Smolenice - Bratislava 2011, str. 425-430

Kamerové systémy