Židovský cintorín, Smolenice

Dnešné Smolenice zahŕňajú aj aglomerovanú Smolenickú Novú Ves (Neštich). Židovská komunita v nich (niekoľko desiatok príslušníkov) nepatrila k tým väčším. Na rozdiel od iných sídiel si však v celom priebehu svojej existencie až do obdobia Slovenského štátu zachovávala pomerne stálu početnosť.
Židovský cintorín v Smoleniciach sa nachádza na okraji zámockého parku. Niekedy ho chránila drevená ohrada. Asi v piatich radoch bolo na ňom vyše dvoch desiatok hrobových miest. Náhrobníky na cintoríne dnes sú zväčša poškodené, v celistvom stave je ich len zopár, z toho vztýčený je len jeden. Na cintoríne pochovávali aj židov z Lošonca.

Ema Biháriová: Židia v Smoleniciach, in: Smolenice - Vlastivedná monografia obce, Smolenice - Bratislava 2011, str. 425-430

Smolenická Nová Ves - Krížová cesta
Smolenice - Kalvária s Krížovou cestou
Smolenická Nová Ves - sv. Urban (1943)
Smolenice - kaplnka na Kalvárii
Smolenická Nová Ves - Mater Dolorosa
Smolenice - kaplnka sv. Rócha (1715)
Smolenice - kaplnka sv. Vendelína (1896)
Smolenice - Obrázok vo Vlčiarni
Smolenice - zvonica
Smolenice - dvojkríž na Kalvárii
Smolenice - lurdská jaskyňa v Hlboči
Smolenická Nová Ves - Božia muka v obci
Smolenice - kríž (1852) na trstínskej ceste
Smolenice - misijný kríž
Smolenice - kríž v obci
Smolenice - drevený kríž na cintoríne
Smolenice - kríž na cintoríne (okolo 1813)
Smolenice - kríž v Jahodníku
Smolenice - Umučenie Krista
Smolenice - sv. Ján Nepomucký (1748)
Smolenice - sv. Florián
Smolenice - sochy mníchov z Katarínky
Smolenice - Pieta
Smolenická Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Smolenická Nová Ves - kríž (1862) v obci
Kamerové systémy