Židovský cintorín, Šaštín

Pozemok pre cintorín v Šaštíne si židia prenajali od zemepána Imricha Czobora v 2. polovici 16. storočia. Z písomnej zmienky z roku 1725 je známe, že cintorín bol na konci mestečka v lokalite zvanej Za Czapragem. Koncom 18. storočia však už kapacitne nepostačoval, tak židovská obec získala v roku 1790 povolenie na zriadenie nového cintorína. Posledný pohreb na ňom zaznamenali v roku 1942. Jeho najvýraznejšou dominantou je rodinná hrobka Emanuela Pollaka, v ktorej ale nebol nikto pochovaný. Po období holokaustu cintorín pustol a strácali sa tehly z ohrady. Zanikla celkom aj ceremoniálna hala, cez ktorú viedla vstupná brána. Dnešná panelová ohrada z pórobetónu je z 90-tych rokov minulého storočia.
Renováciu cintorína prostredníctvom Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries inicioval David Herzka z Veľkej Británie v roku 2012. Ďalšími hlavnými sponzormi obnovy sa stali Jonathan Strasser, Shea Oizer Reiner, Abraham Krausz. Obnovovacie práce na cintoríne sa začali v lete 2014, bolo na ňom opravených 855 náhrobkov.

Eugen Bárkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 101;
Encyklopédia židovských náboženských obcí - 3. zväzok, Bratislava 2012, str. 168;
Cemetery: Sastin, Slovakia, in: hfpjc.com;
Štefan Ovečka: Šaštín-Stráže, Šaštín-Stráže 2018, str. 32, 37-39

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Stráže - kaplnka sv. Alojza
Stráže - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Šaštín - kaplnka Panny Márie (1873)
Stráže - sv. Florián (1777)
Stráže - Pieta (1736)
Šaštín - Pieta (1883)
Šaštín - sv. Róchus (1895)
Šaštín - Najsvätejšia Trojica (1820)
Šaštín - sv. Vendelín (1924)
Šaštín - sv. Florián (1906)
Šaštín - Immaculata
Šaštín - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Šaštín - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Stráže - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - krížik pri šibenici
Šaštín - krížiky v háji za kaplnkou
Šaštín - krížik na ceste k Láseku
Šaštín - Obrázok v Gazarke pri jazere
Šaštín - Obrázok sv. Jozefa v Gazarke
Šaštín - železný kríž pri bazilike
Šaštín - kríž pri Zváčovom mlyne
Šaštín - kríž na cintoríne
Šaštín - kríž (1995) pri bazilike
Šaštín - kríž (1876) za mestom
Šaštín - kríž (1873) za mestom
Šaštín - kríž v chotári
Šaštín - kríž v Gazarke
Šaštín - kríž pri kostole
Stráže - kríž na senickej ceste
Stráže - liatinový kríž v obci
Stráže - liatinový kríž na petroveskej ceste
Stráže - drevený kríž v obci
Stráže - kríž na cintoríne
Stráže - kríž (po 1950) na petroveskej ceste
Stráže - kríž (1915) v chotári
Stráže - kríž (1910) v obci
Stráže - kríž (1879) za obcou
Stráže - kríž (1813) pri mlyne Bobogdány

Kamerové systémy