Židovský cintorín, Rybky

Za obcou pri ceste do Smrdák je maličký židovský cintorín. V dobrom stave sa na ňom zachovali tri kusy náhrobkov donedávna čiastočne prepadnutých do pôdy. Cintorín dali na prelome rokov 2013-2014 zrenovovať potomkovia židovskej rodiny žijúci vo Veľkej Británii. Podľa pamätníkov bývalo na cintoríne asi 15 náhrobkov, ktoré však väčšinou skončili v základoch rodinného domu.

Na cintoríne sa zachovali dva manželské dvojnáhrobky.
Hanni Bass, rodená (pravdepodobne) Vittler, zomrela 7. novembra 1885 vo veku 65 rokov a David Bass zomrel 2. decembra 1885 vo veku 73 rokov.
E. Mandler zomrel 92-ročný v roku 1913 a F. Madler, rodená Preisz, zomrela 86-ročná v roku 1911.
Na treťom náhrobku je zo zadnej strany nápis v latinke s menom Rosalia Kofler s pravdepodobným rokom 1885.

Tomáš Tóbik: Rybky, 3. 11. 2017, in: facebook Synagógy a židovské cintoríny

Rybky - Krížová cesta pri Miléniovom kríži
Rybky - Miléniový kríž (2000)
Rybky - kríž (1966) v obci
Rybky - kríž (1928) na kraji obce
Rybky - kríž (1911) za obcou
Rybky - kríž (1907) na cintoríne
Rybky - kríž (1902) pred kostolom
Kamerové systémy