Židovský cintorín, Rusovce

Od 1. polovice 19. storočia z dvoch tisícok obyvateľov Rusoviec predstavovalo židovské obyvateľstvo približne štvrtinu. V medzivojnovej dobe bol jeho počet zredukovaný už len na jednu desiatku osôb. Židovský cintorín s obradovou halou za obcou bol ohradený tehlovým múrom. Boli na ňom oddelené hrobové rady mužov a žien.
Cintorín zlikvidovali v roku 1975 pri výstavbe materskej školy. Náhrobky skončili na skládke, odkiaľ ich Jozef Mallinerits s priateľmi odvozil do svojej záhrady. V neskoršom čase ich preložil ku kostolíku sv. Víta a symbolicky rozmiestnil, ale boli tu poškodzované. Iniciátori záchrany náhrobkov ich preto uložili v kostolíku a pripravili projekt pamätníka, ktorý by prezentoval najzachovalejšie z nich. Na jeho výstavbu vyzbierali 3,5 tisíc €, po zhotovení ho odhalili 24. júna 2018. Altruistickým autorom výtvarného riešenia pamätníka bol Viktor Frešo.
Na prelome 70-80-tych rokov si v Rusovciach známy český herec Vítězslav Jandák všimol cestu vydláždenú náhrobkami zo židovského cintorína. Jeden z nich, náhrobok ženy z roku 1763 si odviezol do Prahy. V auguste 2019 českí aktivisti záchrany židovských cintorínov náhrobok odovzdali do rúk bratislavskej židovskej obce.
Pred výstavbou bytového domu v lokalite zaniknutého cintorína boli v roku 2004 navyše objavené ďalšie torzá židovských náhrobníkov. Niektoré z rusovských náhrobkov sú dnes uložené v bratislavskom židovskom múzeu a použili ich aj pri stavbe pamätníka židovského cintorína v Devínskej Novej Vsi.

Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 59;
Juraj Hradský, Jozef Mallinerits: Rusovce Oroszvár - Karlburg, Bratislava 2007, str. 102;
Lucia Tuleková Henčelová: Odkrývame bohatú minulosť Rusoviec, 23.11.2017 - Zabudnutá história Rusoviec ožila..., 10.10.2018, in: prenasprerusovce.sk;
Do Bratislavy se vrátil náhrobek ze zničeného židovského hřbitova. Ukrytý byl v Praze (video), 6. 8. 2019, in: ct24.ceskatelevize.cz

Rusovce - sv. Anton Paduánsky
Rusovce - Panna Mária (1742)
Rusovce - Božia muka (1756)
Rusovce - Trón milosti (1748)
Rusovce - pohrebná kaplnka na cintoríne
Rusovce - lurdská jaskyňa
Rusovce - kríž (2017) na cintoríne
Rusovce - misijný kríž (2012)
Rusovce - kríž v lesoparku
Rusovce - kríž (1991) v obci
Rusovce - kríž (1745) v obci
Rusovce - kríž pri kostole sv. Víta
Kamerové systémy