Židovský cintorín, Rovensko

Židia v Rovensku po vzniku Československa bývali len asi výnimočne alebo možno vôbec. Židovský cintorín sa nachádza za obcou na svahu cesty do Rybiek. V dnešnej dobe sú na cintoríne dva náhrobníky. Náhrobník Salamona Reichmana (zomrel 16. augusta 1899 vo veku 73 rokov) je asi na pôvodnom hrobovom mieste, vymedzenom kovanou ohrádkou. Ďalší náhrobník, opretý o ohrádku, ležal spadnutý pred pár rokmi na inom mieste.

Rovensko - evanjelická zvonica
Rovensko - Božia muka na cintoríne
Rovensko - kríž (1949) v obci
Rovensko - kríž (1949) v chotári
Rovensko - kríž (1949) na cintoríne
Rovensko - kríž (1925) v chotári
Rovensko - kríž (1913) v obci
Rovensko - kríž (1889) pri kaplnke
Rovensko - kríž (1784) v chotári
Rovensko - liatinový kríž v chotári
Kamerové systémy