Židovský cintorín, Rovensko

Židia v Rovensku po vzniku Československa bývali len asi výnimočne alebo možno vôbec. Židovský cintorín sa nachádza za obcou na svahu cesty do Rybiek. V dnešnej dobe sú na cintoríne dva náhrobníky. Náhrobník Salamona Reichmana (zomrel 16. augusta 1899 vo veku 73 rokov) je asi na pôvodnom hrobovom mieste, vymedzenom kovanou ohrádkou. Ďalší náhrobník, opretý o ohrádku, ležal spadnutý pred pár rokmi na inom mieste.

Kamerové systémy