Židovský cintorín, Rohožník

Židovská komunita v Rohožníku žila od začiatku 18. storočia. Vždy to bolo niekoľko desiatok osôb, 26 v roku 1927. Posledných z nich odviezli do koncentračných táborov, zachránil sa len jeden, ktorý sa do obce už nevrátil. Jedinou pamiatkou na židov zostala synagóga, ktorá v poslednom období získala kultúrne využitie a pamätná tabuľa, pripomínajúca holokaust.
Chátrajúci opustený židovský cintorín v 60-tych rokoch minulého storočia ohraničovali vysoké moruše. Pomníky na ňom boli veľmi poškodené a obecný úrad ich dal v tomto období odstrániť. Na mieste židovského cintorína dnes stojí dom smútku obecného cintorína.

Ľudmila Kotesová: Rohožník 1397 - 1997, Bratislava 1997, str. 78

Rohožník - Štefekov kríž
Rohožník - kaplnka sv. Urbana
Rohožník - lurdská jaskyňa
Rohožník - kaplnka sv. Rozálie
Rohožník - zvonica
Rohožník - kaplnka so sochou Piety Pri potoku
Rohožník - Božia muka na Riadku
Rohožník - Božia muka na ceste do Sološnice
Rohožník - Najsvätejšia Trojica (1905)
Rohožník - sv. Vendelín
Rohožník - Ecce homo
Rohožník - sv. Florián (1897)
Rohožník - sv. Helena (1895)
Rohožník - misijný kríž 1998
Rohožník - kríž 1928 pri kostole
Rohožník - kríž (1920, pomník padlých)
Rohožník - kríž 1863 v obci
Rohožník - kríž 1801 v obci
Kamerové systémy