Židovská komunita v Rohožníku žila od začiatku 18. storočia. Vždy to bolo niekoľko desiatok osôb, 26 v roku 1927. Posledných z nich odviezli do koncentračných táborov, zachránil sa len jeden, ktorý sa do obce už nevrátil. Jedinou pamiatkou na židov zostala synagóga, ktorá v poslednom období získala kultúrne využitie a pamätná tabuľa, pripomínajúca holokaust.
Chátrajúci opustený židovský cintorín v 60-tych rokoch minulého storočia ohraničovali vysoké moruše. Pomníky na ňom boli veľmi poškodené a obecný úrad ich dal v tomto období odstrániť. Na mieste židovského cintorína dnes stojí dom smútku obecného cintorína.

Ľudmila Kotesová: Rohožník 1397 - 1997, Bratislava 1997, str. 78

Kamerové systémy