V roku 1927 žilo v Prievaloch 31 židov. Židovský cintorín v obci sa nachádza neďaleko kresťanského cintorína. Pred rokom 2000 to bolo jednoducho dostupné miesto, dnes je však cintorín obtiažne prístupný pre nálet drevín. Nevedú k nemu žiadne chodníčky, tak asi nepatrí ani medzi známe (obľúbené) lokality domácich obyvateľov. V jeho priestore je necelá desiatka pováľaných náhrobníkov v horšom stave.

Kamerové systémy