Židovský cintorín, Prievaly

V roku 1927 žilo v Prievaloch 31 židov. Židovský cintorín v obci sa nachádza neďaleko kresťanského cintorína. Pred rokom 2000 to bolo jednoducho dostupné miesto, dnes je však cintorín obtiažne prístupný pre nálet drevín. Nevedú k nemu žiadne chodníčky, tak asi nepatrí ani medzi známe (obľúbené) lokality domácich obyvateľov. V jeho priestore je necelá desiatka pováľaných náhrobníkov v horšom stave.

Prievaly - sv. Ján Nepomucký (1798)
Prievaly - sv. Florián (1779)
Prievaly - sv. Vendelín (1863)
Prievaly - Pieta (1934)
Prievaly - Obrázok U Heribanov
Prievaly - Panna Mária Fatimská
Prievaly - kaplnka so sochou Panny Márie
Prievaly - liatinový kríž v obci
Prievaly - misijný kríž (1994)
Prievaly - kríž (1991) pri kaplnke
Prievaly - kríž (1780, 1988) v chotári
Prievaly - kríž (1922) na cintoríne
Prievaly - kríž (1801) pred kostolom
Prievaly - kameninový kríž v obci

Kamerové systémy