Židovský cintorín, Prietrž

Malý židovský cintorín v Prietrži je pri ohrade katolíckeho cintorína. Sú na ňom dva náhrobky, ale podľa ústnej tradície hroby sú tri. Z Hatalovej Pamätnice Prietrže vieme, že v obci bolo na  prelome 19. a 20. storočia niekoľko rodín známych po mene: Brinz(e)l, Schőnfeld, Grünfeld, Breuer, Weisz, Sonnenfeld a Hohenberg. Boli to majetní občania, z nich najbohatší bol Brinzl, ale po rabovačkách, ktoré nastali po návrate vojakov z 1. svetovej vojny, sa odsťahovali do Senice. V roku 1927 žili v obci piati. Pre hlbšiu neznalosť ťažko povedať, do akej miery je cintorín veľkosťou primeraný obdobiu prítomnosti židovskej komunity v Prietrži.

Samuel Hatala: Pamätnica Prietrže, 2006, str. 6, 59

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Prietrž - zvonica na Podhorí
Kamerové systémy