Židovský cintorín, Petrova Ves

V roku 1927 žilo v Petrovej Vsi päť židov. Primerane k početnosti židovskej komunity ich cintorín v obci patril medzi tie menšie (zhruba 20x30 m). Bol zriadený pri tehelni, alebo dokonca na pozemkoch tehelne, ktorá patrila židovi Hofenbergovi. V dobe socializmu chátral. V závere svojej existencie bol ohradený pletivovým plotom a bola na ňom asi desiatka náhrobkov v rôznom stave poškodenia. Zanikol v úplnom závere 80-tych rokov minulého storočia, keď bol premenený na stavebnú parcelu pre nové rodinné domy a pri úprave pozemku splanírovaný.

Petrova Ves - Jabloňová Krížová cesta
Petrova Ves - sv. Vendelín (1864)
Petrova Ves - sv. Florián (1844)
Petrova Ves - sv. Ján Nepomucký (1862)
Petrova Ves - lurdská jaskyňa
Petrova Ves - kaplnka sv. Urbana
Petrova Ves - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Petrova Ves - kríž na cintoríne
Petrova Ves - liatinový kríž v chotári
Petrova Ves - železný kríž pri kostole
Petrova Ves - kríž (1948) v chotári
Petrova Ves - kríž (1960) pri kostole
Petrova Ves - kríž (1913) za obcou
Petrova Ves - kríž (1895) v chotári
Petrova Ves - kríž (1890) za obcou
Petrova Ves - kríž (1885) v chotári
Petrova Ves - kríž (2010) v chotári
Petrova Ves - kríž (1970, 2008)

Kamerové systémy