V roku 1927 žilo v Petrovej Vsi päť židov. Primerane k početnosti židovskej komunity ich cintorín v obci patril medzi tie menšie (zhruba 20x30 m). Bol zriadený pri tehelni, alebo dokonca na pozemkoch tehelne, ktorá patrila židovi Hofenbergovi. V dobe socializmu chátral. V závere svojej existencie bol ohradený pletivovým plotom a bola na ňom asi desiatka náhrobkov v rôznom stave poškodenia. Zanikol v úplnom závere 80-tych rokov minulého storočia, keď bol premenený na stavebnú parcelu pre nové rodinné domy a pri úprave pozemku splanírovaný.

Kamerové systémy