V roku 1927 žilo v obci 8 židov a 6 pred deportáciami v roku 1942. Cintorín mali na pravom brehu riečky Myjavy. Bol štvorcového pôdorysu o strane dĺžky asi 15 metrov, o čom svedčia zvyšky kamennej ohrady už len v podobe súvislého násypu skál pozdĺž celého obvodu. Dnes je na cintoríne necelá desiatka náhrobkov, takmer výlučne sa koncentrujúcich v rade pri západnom múre.

Kamerové systémy