Židovský cintorín (novší), Sobotište

Sobotište boli miestom, ktoré sa po usídlení početnej židovskej komunity stali sídlom rabinátu. Počet židov v obci postupne vzrástol a keď bol ich starý cintorín už veľmi zaplnený, založili si nový cintorín asi v 60-tych rokoch 19. storočia. Bol pravdepodobne bez nejakej trvácnejšej ohrady, muži a ženy sa na ňom pochovávali zmiešane. Po roku 2000 postavili okolo cintorína ohradu z betónových prefabrikátov.

Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 108-111;
Encyklopédia židovských náboženských obcí - 3. zväzok, Bratislava 2012, str. 69-71

Kamerové systémy