Židovský cintorín (novší), Sobotište

Sobotište boli miestom, ktoré sa po usídlení početnej židovskej komunity stali sídlom rabinátu. Počet židov v obci postupne vzrástol a keď bol ich starý cintorín už veľmi zaplnený, založili si nový cintorín asi v 60-tych rokoch 19. storočia. Bol pravdepodobne bez nejakej trvácnejšej ohrady, muži a ženy sa na ňom pochovávali zmiešane. Po roku 2000 postavili okolo cintorína ohradu z betónových prefabrikátov.

Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 108-111;
Encyklopédia židovských náboženských obcí - 3. zväzok, Bratislava 2012, str. 69-71

Sobotište - habánska kaplnka Svätého kríža
Sobotište - kríž na cintoríne
Sobotište - habánska zvonica
Sobotište - sv. Ján Nepomucký
Sobotište - sv. Florián (1768)
Židovský cintorín (starší), Sobotište
Sobotište - kríž na ceste do Rohova
Sobotište - kríž na ceste do Kunova
Sobotište - kríž (1801) pri kostole
Sobotište - misijný kríž

Kamerové systémy