Židovský cintorín (novší), Senica

Dokladom početnosti židovského obyvateľstva Senice sa stali dva rozsiahle cintoríny. V roku 1927 žilo v Senici (nerátajúc neskôr aglomerované Sotinu, Kunov a Čáčov) 400 židov z celkového počtu 2500 obyvateľov. Hoc ako sa nám dnes zdá vysoké toto číslo, je to len asi polovičný stav oproti koncu 19. storočia.
Nový židovský cintorín v Senici bol založený okolo roka 1800 na konci mesta pri ceste do Kunova. Zo severu ho obteká potok Teplica. Mužov a ženy na ňom pochovávali striedavo. Na obradovej hale cintorína sú umiestnené pamätné tabule padlým židovským mužom z 1. svetovej vojny a obetiam holokaustu.

Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 91-96;
Jana Turanská: Židovská menšina v Senici v 19. a 20. storočí (do roku 1945), bakalárska práca - Olomouc 2014, in: www.theses.cz

Židovský cintorín (starší), Senica
Senica - kaplnka so soškou Dobrého pastiera
Kunov - zvonica
Čáčov - kríž (1906) v chotári
Senica - Kalvária (1877)
Senica - sv. Ján Nepomucký na Hurbanovej ulici
Senica - sv. Ján Nepomucký pri kostole
Senica - sv. Florián
Senica - Immaculata
Senica - kríž (1920) v Kunove
Senica - drevený kríž na sotinskom cintoríne
Senica - kríž na cintoríne v Kunove
Senica - kríž (1923) na cintoríne
Senica - kríž (1914) v meste
Senica - kríž (1906) na cintoríne
Senica - kríž (1864) za mestom
Senica - kríž (1864) v meste
Senica - kríž (1816) v chotári
Senica - kríž (1802) na sotinskom cintoríne
Čáčov - kríž pred cintorínom
Čáčov - kríž (1912) pri kostole
Čáčov - kríž (1855) na cintoríne
Čáčov - kríž (1786) na kraji obce
Kamerové systémy