Židovský cintorín (novší), Častá

Novší židovský cintorín v Častej je zarastený hájom. Zriadili ho okolo roku 1850 na pomerne veľkej ploche, blížiacej sa k rozmerom 40 x 100 metrov. Bol ohradený múrom so sucho kladených skál, zakrytých tehlovou strieškou, ale zachovali sa z neho len nevysoké zvyšky na pár miestach. Barkány na cintoríne zaznamenal niekoľko sto, zväčša poškodených náhrobných kameňov. Ich počet je dnes menší, podľa informačnej tabule pred vstupom na cintorín ich je už asi len sedem desiatok v zachovalom stave, pričom celkový počet hrobových miest je asi 150. Stredom cintorína viedol jarok s vodou, ktorý oddeľoval mužské a ženské hrobové miesta. Pamiatkou naň je rovná struha v hornej časti cintorína po boku s nízkym valom z odkopanej zeminy. Struha je dnes bez vody a aj priamo z nej už vyrastajú stromy.
Pasportizáciu hrobov cintorína vykonal Ján Hevera asi v období rokov 2009-2011. Podľa nej je najstarší zachovalý náhrobok z roku 1860 a posledný z roku 1938. J. Hevera výsledky svojej práce publikoval na www.betkvarotjudaica.blogspot.com.
V roku 2008 s započalo s obnovou cintorína. Od tej doby sa jeho údržbe systematicky venuje občianske združenie Červenokamenské panstvo, ktoré dalo v roku 2012 zhotoviť drevenú vstupnú bránu. Neskôr ju ozdobilo symbolickým svietnikom. V roku 2017 dalo zreštaurovať a vztýčiť prvé štyri náhrobníky pri vstupe za bránou a v nasledujúcom roku ďalšie.

 

Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 75, 76;
Encyklopédia židovských náboženských obcí - 1. zväzok, Bratislava 2009, str. 82;
www.ckpanstvo.sk

Červený Kameň - Panna Mária na pilieri
Židovský cintorín pri Červenom Kameni, Častá
Častá - cholerový kríž
Častá - kaplnka sv. Huberta (1921) v obore
Častá - sv. Florián (1776)
Častá - sv. Ján Nepomucký
Častá - sv. František Xaverský (1719)
Častá - Korunovanie Panny Márie
Častá - sv. Urban
Častá - lurdská jaskyňa
Častá - Obrázok v Častianskej doline
Častá - kríž (1895) v obci
Častá - kríž (1930) pri cintoríne
Častá - kríž (okolo 1805) na cintoríne
Častá - liatinový kríž pri cintoríne
Častá - kríž (1841) v obore
Častá - kríž pred kaplnkou
Častá - kríž (1945) na vrchu Glóc
Častá - misijný kríž
Kamerové systémy