Židovský cintorín, Myjava-Turá Lúka

Židovské obyvateľstvo patrilo na Myjave k tým početnejším. V roku 1927 tam žilo 186 židov. Na Turej Lúke v tom čase žilo 30 židov. Spoločný cintorín si založili scelením susedných pozemkov, ktoré získali v oboch chotároch ako Myjavy tak aj Turej Lúky. Cintorín býval v minulosti ohradený kamenným múrom a vchádzalo sa naň cez obradovú halu, po ktorých dnes už niet žiadnej pamiatky. Prví židia na Myjavu prišli z moravskej Strážnice, s ktorou boli v spoločnej náboženskej obci až do roku 1851. Či sa tam aj prví židia z Myjavy dávali pochovať je otázne pre vzdialenosť. Tak či tak najstaršie náhrobníky na myjavsko-turolúckom cintoríne sú až z roku okolo 1800, keď tu bolo židovské obyvateľstvo už pomerne početné, ich stav na Myjave sa blížil k stovke a na Turej Lúke bol približne o polovicu menší.

Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 114;
Jana Turanská: Vzťahy medzi moravskými a hornouhorskými židovskými komunitami v 19. storočí, str. 60, 61, dostupné v pdf formáte na www.theses.cz

Kamerové systémy