Pre početnú židovskú komunitu sa Moravský Svätý Ján stal sídlom rabinátu. Na židovskom cintoríne v obci pochovávali aj židov zo Sekúl. Pre blízkosť oboch obcí tvorili jednu cirkevnú občinu, pričom cintorín bol v Jáne a synagóga v Sekuliach. Cintorín bol založený asi na prelome 18. a 19. storočia, mužov a ženy na ňom pochovávali spolu. Bol chránený ohradou, ktorú registroval ešte E. Barkány, ale neskôr bola rozobratá.
Obnovu židovského cintorína v obci prostredníctvom Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries inicioval Shmuel Benjamin Löffler. S jeho finančným príspevkom bol cintorín opravený v roku 2008. Na nových betónových podložkách bolo vztýčených 180 náhrobkov. Je to neuveriteľné číslo pre tých, ktorí si pamätajú zdevastovaný stav cintorína. Jeho priestor v pôvodných hraniciach zároveň ohradili plotom z betónových dosiek.

Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 97;
Encyklopédia židovských náboženských obcí - 2. zväzok, Bratislava 2010, str. 78;
Cemetery: Morvaszentjanos, Slovakia, in: hfpjc.com

Kamerové systémy