Počet židovských obyvateľov v Modre v polovici 19. storočia presiahol stovku. V roku 1860 si v meste zriadili vlastný cintorín, ktorý bol chránený kamennou ohradou. Do tej doby boli pochovávaní v Častej. Na cintoríne pochovávali oddelene mužov a ženy. Ešte v roku 1946 prebehla obnova cintorína, ktorý bol pri výstavbe mesta asanovaný v roku 1960. Náhrobníky skončili na smetisku za rybníkom. Pri stavebných prácach za rybníkom v 90-tych rokoch minulého storočia ich previezli na cintorín do Trnavy.
Dnes je na mieste modranského židovského cintorína už len novodobý pamätník. Z iniciatívy miestneho evanjelického zboru bola v roku 1999 opravená časť zachovalého múru cintorína, na ktorú osadili pamätnú tabuľu. Zároveň sa pri úprave priestranstva podarilo odkryť aj zabudnutý náhrobok. Bol zlomený na viac kusov, zrenovovali ho a postavili k múru. Symbolizuje pohnutý osud zaniknutej komunity.

Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 73, 74;
Viera Jančovičová, Karol Erdelský: Pamätné tabule a pamätníky na území Modry, Modra 2008, str. 80

Kamerové systémy