V roku 1787 sa do obce prisťahovali prví židia. Bola to osemčlenná rodina. V roku 1843 v Kútoch žilo 34 židov, v roku 1868 si postavili modlitebňu a zriadili aj cintorín. ŽNO v Kútoch zanikla pre malý počet členov komunity ešte počas prvej ČSR. Cintorín bol veľmi zdevastovaný už krátko po vojne. Napriek nepriazni osudu však nová domová zástavba až doteraz rešpektovala priestor cintorína. Na prelome tisícročí neboli na jeho ploche žiadne zjavne viditeľné náhrobky. V neskoršom období však záujemcovia o osud cintorína spod trsov trávy nejaké odkryli.

Igor Krucovčin: História a súčasnosť obce Kúty (2. a 4. časť), in: www.encyklopediapoznania.sk

Kamerové systémy