Židovský cintorín, Kuklov

V roku 1927 žilo v Kuklove 21 židov. Svoj cintorín mali v lokalite U Kostelíčka, dnes tristo metrov za okrajom lesa. Existoval už v 2. polovici 19. storočia a v dobe jeho založenia miesto ešte zalesnené nebolo. Okolo opusteného cintorína sa zachoval pôvodný kamenný múr s ochrannou strieškou.

Kamerové systémy