Židovský cintorín, Kuklov

V roku 1927 žilo v Kuklove 21 židov. Svoj cintorín mali v lokalite U Kostelíčka, dnes tristo metrov za okrajom lesa. Existoval už v 2. polovici 19. storočia a v dobe jeho založenia miesto ešte zalesnené nebolo. Okolo opusteného cintorína sa zachoval pôvodný kamenný múr s ochrannou strieškou.

Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1888)
Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1761)
Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1760)
Kuklov - kaplnka so sochou sv. Floriána
Kuklov - moroví svätí (1831)
Kuklov - sv. Vendelín
Kuklov - sv. Anna (1902)
Kuklov - Kalvária a Krížová cesta
Kuklov - kríž v obci
Kuklov - drevený kríž v chotári
Kuklov - misijný kríž (1941)
Kuklov - kríž (1896) za obcou
Kuklov - kríž (1886) v chotári
Kuklov - kríž (1868) v chotari
Kuklov - kríž (1842) na cintoríne
Kamerové systémy