Židovský cintorín, Krajné

Židia v Krajnom sa spomínajú prvýkrát asi v župnej vizitácii z rokov 1778-1779. V tom čase v obci žila jedna sedemčlenná rodina. V roku 1927 žilo v Krajnom 19 židov. Svoj cintorín mali za obcou na svahu pri ceste. Dnes sú na ňom viditeľné dve desiatky náhrobníkov, polovica z nich v pomerne dobrom stave. Nakláňajú sa však následkom svahovitosti terénu. Nie sú tu žiadne náznaky prípadnej ohrady cintorína ani obradovej haly.

Ján Lukačka: Krajné 1392-1992, Krajné, str. 32

Kamerové systémy