V roku 1788 žila v Koválove jedna židovská rodina a v roku 1927 tam žili štyria židia. Svoj cintorín mali mimo obce pred Borníkom, na svahu poľa nad plytkým výmoľom. Cintorín bol neveľký (cca 20 x 12 metrov), bolo na ňom len zopár pomníkov a aj nejaké stromy. V dobe socializmu ho družstevníci rozorali. Dnes je priestor bývalého cintorína len obtiažne identifikovateľnou časťou súvislého poľa.

Kamerové systémy