Židovský cintorín, Koválov

V roku 1788 žila v Koválove jedna židovská rodina a v roku 1927 tam žili štyria židia. Svoj cintorín mali mimo obce pred Borníkom, na svahu poľa nad plytkým výmoľom. Cintorín bol neveľký (cca 20 x 12 metrov), bolo na ňom len zopár pomníkov a aj nejaké stromy. V dobe socializmu ho družstevníci rozorali. Dnes je priestor bývalého cintorína len obtiažne identifikovateľnou časťou súvislého poľa.

Koválov - kaplnka sv. Anny
Koválov - kríž (1860) v chotári
Koválov - kríž U Melišov
Koválov - kríž (1948) v chotári
Koválov - kríž (1890) v chotári
Koválov - kríž (1882, 1978) na cintoríne
Koválov - kríž (1873) pri kostole
Koválov - kríž (1793) za obcou
Koválov - Najsvätejšia Trojica (1940)
Koválov - sv. Vendelín (1883)
Koválov - kaplnka so sochou Panny Márie
Koválov - sv. Florián (1785)
Koválov - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Koválov - Pieta pod krížom (1911)
Koválov - kaplnka sv. Urbana (1993)

Kamerové systémy