V roku 1927 žilo v obci 29 židov. Ich cintorín dnes neexistuje, býval v susedstve evanjelického, bol už krátko po 2. svetovej vojne v zlom stave. Jeho ohrada už nejestvovala, na cintoríne bolo vztýčených niekoľko náhrobkov, väčšina bola povalených a časť zložená na hromade, náhrobky boli väčšinou z mramoru. Cintorín existoval už začiatkom 19. storočia, keďže Barkány na ňom zdokumentoval náhrobok z roku 1830.

Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 98

Kamerové systémy