Židovský cintorín, Kopčany

V roku 1927 žilo v obci 29 židov. Ich cintorín dnes neexistuje, býval v susedstve evanjelického, bol už krátko po 2. svetovej vojne v zlom stave. Jeho ohrada už nejestvovala, na cintoríne bolo vztýčených niekoľko náhrobkov, väčšina bola povalených a časť zložená na hromade, náhrobky boli väčšinou z mramoru. Cintorín existoval už začiatkom 19. storočia, keďže Barkány na ňom zdokumentoval náhrobok z roku 1830.

Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 98

Kopčany - kríž (1945) za obcou
Kopčany - zvonica
Kopčany - sv. Vendelín (1880)
Kopčany - sv. Florián (1880)
Kopčany - sv. Ján Nepomucký (1769)
Kopčany - kaplnka na Bratislavskej ceste
Kopčany - Božia muka na Masarykovej ulici
Kopčany - kríž (1940, 2007) na cintoríne
Kopčany - kríž (1871) pred kostolom

Kamerové systémy