Židovský cintorín, Jakubov

Židovský cintorín v Jakubove bol na kraji obce v časti Pančula. Bol ohradený tehlovou ohradou, ktorej súčasťou bola márnica. Posledným pochovaným na cintoríne bola 85 ročná Berta Weithheimerová, rod. Wiegluthová 26. februára 1942. Po vojne cintorín spustol. V roku 1942 bolo všetkých deväť židovských občanov odtransportovaných do koncentračných táborov, kde pravdepodobne všetci prišli o život. Do obce sa ani jeden nevrátil.
Asi v roku 1955 začali múry ohrady a márnice svojvoľne rozoberať občania obce. Po sťažnosti Cyrila Krajčíra zasiahol MNV (obecný úrad). Cintorín bol čiastočne obnovený a škody opravené. Podobný zásah bol nutný aj v roku 1968. V máji 1973 však celý múr už bol rozobratý a rozkradnuté najcennejšie pomníky. V roku 1974 sa na rokovaniach úradu rozhodlo, že zvyšné náhrobky budú sústredené na menšom oplotenom priestore. Vyčlenilo sa miesto, kde bol umiestnený zvyšok náhrobných kameňov a pamätná tabuľa s nápisom Na pamiatku židovským spoluobčanom. Ale aj toto pamätné miesto, ktoré stálo mimo pôvodný cintorín, bolo časom zdevastované. Na mieste cintorína je od roku 2003 dom so záhradou. Obec dala zhotoviť pre pamätné miesto novú pamätnú tabuľu, ktorú slávnostne osadili 6. júna 2013.

Ján Šimek: Jakubov od minulosti k dnešku, Bratislava 2012, str. 39, 40, 173, 174;
-mp-: Spomienka na deportovaných židovských spoluobčanov, in: Jakubovské zvesti 2/2013, str. 4

Jakubov - sv. Jakub Apoštol (2018)
Jakubov - kaplnka Panny Márie
Jakubov - lurdská jaskyňa v záhrade domu
Jakubov - sv. Vendelín
Jakubov - Najsvätejšia Trojica (1918)
Jakubov - sv. Florián (1902)
Jakubov - Celenská Panna Mária
Jakubov - Božia muka v chotári
Jakubov - Obrázok na Malej hrázke
Jakubov - kríž (1994) v obci
Jakubov - drevený kríž v chotári
Jakubov - drevený kríž pri kostole
Jakubov - kríž (1909) v chotári
Jakubov - kríž (1884) pri kostole
Jakubov - kríž (1884) na cintoríne

Kamerové systémy