Židovský cintorín, Jablonové

Židovský cintorín je za obcou v susedstve cholerového cintorína, ktorý vznikol v roku 1831, keď tu začali pochovávať obete epidémie. V roku 1851 žilo v Jablonovom 10 židovských obyvateľov. Po 2. svetovej vojne ostal cintorín opustený. V poslednom období sa oň stará už druhá generácia rodiny Pallová. Dnes je na ňom v celku zachovaných 5 náhrobkov.

Terézia Idešicová: Zabudnuté cintoríny, in: Jablonovské noviny 3/2012, str. 6

Jablonové - misijný kríž (2013)
Jablonové - Božia muka pri sklárskej huti
Jablonové - Najsvätejšia Trojica (po 1913)
Jablonové - kríž na cholerovom cintoríne
Jablonové - drevený kríž pri ceste do Lozorna
Jablonové - kríž (1956) v obci
Jablonové - kríž (1931) za obcou
Jablonové - kríž (1886) v obci
Jablonové - kríž (1866) v obci
Jablonové - kríž (1826) pri kostole
Jablonové - kríž (1824) na cintoríne
Kamerové systémy